Verktøykassa

Verktøykassemøte på KBT

I går ble det arrangert workshop i Verktøykassa for brukermedvirkning på KBT. Nina Vesterdal fra KBT og Bjørg Kaspersen fra Sagatun Brukerstyrt senter på Hamar […]

Verktøykassemøte i Molde

Verktøykassa for brukermedvirkning har 10 prosessledere i regionen vår. KBTs Aina Storvold (bildet) og Nina J Vesterdal drar til Molde for å treffe noen av […]

Verktøykassa Høst 2013

KBT vil 3. oktober arrangere Workshop for prosessledere i Verktøykassa på Møre og Romsdal Brukerstyrt Senter i Molde. Dagen vil inneholde tema som: Nettverksbygging og […]

Bra høringsmøte i Steinkjer

Den 25. april hadde vi et vellykket og interessant møte med brukerorganisasjoner i Nord-Trøndelag. Mental Helse i Nord-Trøndelag ved Åge Haukø og Nina J Vesterdal, […]

Styrking av 20 representanter på 1 år!

Verktøykassen for brukermedvirkning gir KBT erfaring med metode som gjør enkeltpersoner og organisasjoner bedre representanter for brukere av psykisk helsetjenester, sier Dagfinn Bjørgen. Nina J […]

Prosesslederkurs i Verktøykassa

Prosesslederkurs i Verktøykassa for brukermedvirkning. I november ble høstens prosesslederkurs i Verktøykassa for brukermedvirkning avsluttet i Ålesund. Deltagerne på kurset var fra ulike deler av […]

Prosjekter i KBT

Styret vårt, med leder Gustav Gundersen og daglig leder Dagfinn Bjørgen(bildet) i spissen, holdt sitt første møte for høsten den 30. august. Dialogmøter for kommuner […]

Piloter i brukermedvirkning

Dette et godt verktøy som gjør kommuner og helseforetak i stand til styrke sine brukere i aktiv medvirkning. En første forutsetning for at brukermedvirkning skal […]