Tvungent psykisk helsevern

Kraftfull og viktig dialogkonferanse

Fra venstre: Annika Alexandersen og Astrid Weber med prosessrapporten fra Bruker Spør Bruker Tromsø/TUD. I alt 45 tjenestepersoner og personer med pasienterfaring samlet seg i […]

Nyskapende teamarbeid

– Betyr det noe at jeg er her? Spør Dag Øyvind ofte teamet om. Han er ansatt som støttemedarbeider i ACT teamet ved Tiller DPS. […]