Trondheim Kommune

Erfaringskonsulenter videreført

Styringsgruppen for prosjektet «Erfaringskonsulent i ambulerende team» hadde møte 11. mai. – Trondheim kommune har fått mulighet til å gå inn med prosjektmidler for å […]

Ny BSB-rapport klar

KBT Midt-Norge har de siste månedene gjennomført en Bruker Spør Bruker-undersøkelse ved Oppfølgingstjenesten Øst- og Midtbyen, og nå foreligger den ferdige rapporten fra undersøkelsen. Oppfølgingstjenesten […]

Vellykket samling for prosessledere

Tirsdag 31. mai ble det gjennomført en vellykket samling for prosessledere i Verktøykassa for brukermedvirkning. Samlingen var lagt opp som et dialogmøte, og ble holdt […]