Tiller DPS

Nytt ansikt i KBT

Julie Frigård Storsve(bildet) er vår nye medarbeider i ACT teamet ved Tiller DPS. KBT og St. Olavs Hospital sitt team av erfaringskonsulenter, teller nå 4 […]

Tillit begge veier?

– I tilfeller er Dag Øyvind eneste muligheten vi har til å ha kontakt med noen av pasientene vi ser avviser hjelp. Dette sa ACT […]

Piloter i brukermedvirkning

Dette et godt verktøy som gjør kommuner og helseforetak i stand til styrke sine brukere i aktiv medvirkning. En første forutsetning for at brukermedvirkning skal […]

Nyskapende teamarbeid

– Betyr det noe at jeg er her? Spør Dag Øyvind ofte teamet om. Han er ansatt som støttemedarbeider i ACT teamet ved Tiller DPS. […]

KBT evaluerer introduksjonskurs

Prosjektleder Mariela Lara og Heidi Westerlund fra KBT er i gang med en evaluering av introduksjonskursene som tilbys pasienter som står på venteliste ved Tiller […]

Oppstart av brukerforum

I løpet av november startes det opp brukerforum basert på metoden Verktøykassa i Trondheim. Verktøykassa er en metode for å styrke brukere av tjenester innen psykisk helse. […]

Samarbeid ved Tiller DPS

Tiller DPS og ACT-teamet har inngått avtale om bruk av erfaringskonsulent fra KBT og felles arbeid for utvikling av brukermedvirkningen. Målsettingen er å bidra til […]