Sosial innovasjon

Interregprosjekt: “ReSeNS”

Bilde hentet fra Interreg sine nettsider. Prosjektleder: Karl Johan Johansen Prosjektet «ReSeNs – Regional utvikling og samfunnsentreprenørskap Norge Sverige», bygger på at samfunnsentreprenørskap og sosiale […]

Nybrottsarbeid i Rissa

Fra venstre: Dagfinn Bjørgen, Torbjørn Dahle, Bjørn Bratt, André Sagmo og Karl Johan Johansen. Bak, fra venstre: Aiga Eglite Berg og Ingvild M. Kvisle. 22. […]

KBT med i RESENS

Fra venstre: Karl Johan Johansen, Erik Flå, Tina Lihaug Selbæk, Bjørn Bratt, Dagfinn Bjørgen, Johan Veggen, Ingvild M. Kvisle og Ragnhild Fergestad. 12. april 2016 […]