Somatisk

Støtter utbygging på Øya

– Selv snart 20 år etter at planene ble lagt for psykiatrisenteret, er ikke en stein lagt ned, sa Olav Linaker(t.v) i Mental Helse Sør-Trøndelags […]

Nytt BSB-prosjekt i gang

KBT hadde i dag, 21. september, oppstart av intervjuer i Bruker Spør Bruker ved Revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital. Dette blir den første BSB-undersøkelsen som gjennomføres ved […]