Samarbeid

Innvandrer og helse

Rapporten ”Innvandrer og helse” er en oppsummering av tre delprosjekter satt i gang av Mental helse og KBT Midt-Norge. KBT har mottatt tilskudd fra Helse […]

Fremoverlent om forskning

Stemningen var god og avslappet da Cuneyt Gusey(tv) og Einar Vedul-Kjelsås (th) fra AFFU, i denne uken gav forskningskurs. 3 runde av AFFU og KBTs […]

Forventninger til KBT

Tettere samarbeid med kommunene, informasjon om våre prosjekter til hele landet og ansette, utvikle kurs og følge opp erfaringskonsulenter. Det var noen av forventningene, Dagfinn […]

Brukermedvirkning på Ørlandet

9. og 10. April deltok vi i KBT på Rusfaglig forum og nettverkssamling for psykisk helsearbeid på Ørlandet. Temaet var brukermedvirkning innenfor rus og psykiske […]