ROP

Prosjekt i Malvik

I denne og neste uken er Marthe Skarpnes(tv) fra rus og psykisk helsetjenesten og Heidi Westerlund(th)travelt opptatt med første fase av BSB i kommunen. Brukernes erfaringer […]

Brukermedvirkning på Ørlandet

9. og 10. April deltok vi i KBT på Rusfaglig forum og nettverkssamling for psykisk helsearbeid på Ørlandet. Temaet var brukermedvirkning innenfor rus og psykiske […]