Rissa kommune

Nybrottsarbeid i Rissa

Fra venstre: Dagfinn Bjørgen, Torbjørn Dahle, Bjørn Bratt, André Sagmo og Karl Johan Johansen. Bak, fra venstre: Aiga Eglite Berg og Ingvild M. Kvisle. 22. […]