Revmatologisk avdeling

Nytt BSB-prosjekt i gang

KBT hadde i dag, 21. september, oppstart av intervjuer i Bruker Spør Bruker ved Revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital. Dette blir den første BSB-undersøkelsen som gjennomføres ved […]