Relasjoner

Fokus på Samhandlingsreformen

Daglig leder ved KBT, Dagfinn Bjørgen, skal 4. og 5. mai til Molde for å bidra på et seminar om Samhandlingsreformens konsekvenser for psykisk helsearbeid. […]