Recovery

Fagakademi ved Sommerstua

Fra venstre: daglig leder i KBT Midt-Norge, Dagfinn Bjørgen og erfaringskonsulent ved Sommerstua treffsted, Liv Randi Fandrem. Sommerstua treffsted i Trondheim kommune arrangerer fagakademi en gang […]

Medforskning og recovery

Dagfinn Bjørgen holder innlegg på samling for erfaringskonsulenter i regi av Erfaringskompetanse. Foto: Anne Lisbeth Odinsen, Erfaringskompetanse. Dagfinn Bjørgen holdt innlegg på samling for erfaringskonsulenter […]