Psykisk Helsevern

Støtter utbygging på Øya

– Selv snart 20 år etter at planene ble lagt for psykiatrisenteret, er ikke en stein lagt ned, sa Olav Linaker(t.v) i Mental Helse Sør-Trøndelags […]

Nyskapende teamarbeid

– Betyr det noe at jeg er her? Spør Dag Øyvind ofte teamet om. Han er ansatt som støttemedarbeider i ACT teamet ved Tiller DPS. […]