Psykisk helsearbeid

Sammen om mestring

Å ha brukeren som viktig aktør krever noe faglig og organisatorisk av kommunale tjenester, mener Trond Asmussen i NAPHA. Monica Solberg(tv), Sandra Tangen Gundersen og […]

Fokus på Samhandlingsreformen

Daglig leder ved KBT, Dagfinn Bjørgen, skal 4. og 5. mai til Molde for å bidra på et seminar om Samhandlingsreformens konsekvenser for psykisk helsearbeid. […]