Overvekt

Dialogkonferanse for overvektstilbud

Anne Berit Stubbe(bildet) er prosjektleder for Livstilsendringstilbudet ved Betania Malvik – Jeg forventer at KBTS dialogkonferanse gir mange spennende refleksjoner og diskusjoner rundt det tilbudet […]