Oppfølging

Ny BSB-rapport klar

KBT Midt-Norge har de siste månedene gjennomført en Bruker Spør Bruker-undersøkelse ved Oppfølgingstjenesten Øst- og Midtbyen, og nå foreligger den ferdige rapporten fra undersøkelsen. Oppfølgingstjenesten […]

God sommer

KBT Midt-Norge har hatt en aktiv og innholdsrik vår, der vi blant annet har ferdigstilt vår første rapport fra en somatisk avdeling, samt gjennomført en […]

Dialog i Trondheim

– Vi skal fortsette med det vi er gode på og det som virker. Dette sa leder Torbjørg Sandberg, da hun åpnet dialogkonferansen i Bruker […]