NTNU

Bruker Spør Bruker på tvers

BSB-materialet er fra 33 prosjekter i kommuner i ulike deler av landet. 1500 brukere har delt sine erfaringer med det kommunalt psykiske helsearbeidet. Nå skal […]