Nidaros DPS

Erfaringskonsulentprosjekter

Erfaringskonsulent, eller erfaringsmedarbeider, er betegnelsen på en person som er ansatt fordi han eller hun har erfaring med å motta tjenester for psykiske helseutfordringer/rusproblemer. Intensjonen […]

WAPR deltagelse fra KBT Midt

KBT Midt Norge var sterkt representert på WAPR konferanse.  Den ene presentasjon omhandlet; Hva erfarer mennesker med alvorlige psykiske lidelser og hva ønsker dem fra […]