Nettverk

Brukermedvirkning på Ørlandet

9. og 10. April deltok vi i KBT på Rusfaglig forum og nettverkssamling for psykisk helsearbeid på Ørlandet. Temaet var brukermedvirkning innenfor rus og psykiske […]