NAV

Dialogmøte i Hemne

Fra venstre: Marit Furan Schei (Fagleder i tjenesten for psykisk helsearbeid, Hemne kommune), Gustav M. Olsen (NAV), Ola Sødahl (NAV), Monica Kjøren (Miljøarbeider i tjenesten […]

Mentorsamarbeid med KIM-Senteret

KIM–Senteret og KBT Midt-Norge samarbeider nå om å utvikle modeller for likemannsarbeid i arbeidstrening. – Helt fra vi sendte søknad om prosjektet, har vi ønsket […]

Arrangementer på Verdensdagen

Verdensdagen for psykisk helse markeres over hele verden 10. oktober, og i år settes søkelyset på mennesker med psykiske vansker som vil tilbake i arbeid. […]