Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Vi deltar på Erfaringskonferansen

Onsdag 15. og torsdag 16. oktober deltar KBT Midt-Norge på Erfaringskonferansen i regi av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Det nasjonale senteret arbeider […]

Medforskere møttes i Sandefjord

KBT Midt-Norge deltok i februar på medforskersamling i Sandefjord. Denne var en oppfølging av medforskersamlingen KBT selv arrangerte i Trondheim i desember. Nasjonalt senter for […]