Møre og Romsdal

Dialog i Møre og Romsdal

Onsdag 9.4 arrangerte vi et vellykket dialogmøte i Ålesund. KBT reiser hvert år til de 3 fylkene i region Midt-Norge for å presentere oss og […]

Verktøykassemøte i Molde

Verktøykassa for brukermedvirkning har 10 prosessledere i regionen vår. KBTs Aina Storvold (bildet) og Nina J Vesterdal drar til Molde for å treffe noen av […]

Verktøykassa Høst 2013

KBT vil 3. oktober arrangere Workshop for prosessledere i Verktøykassa på Møre og Romsdal Brukerstyrt Senter i Molde. Dagen vil inneholde tema som: Nettverksbygging og […]

Styrking av 20 representanter på 1 år!

Verktøykassen for brukermedvirkning gir KBT erfaring med metode som gjør enkeltpersoner og organisasjoner bedre representanter for brukere av psykisk helsetjenester, sier Dagfinn Bjørgen. Nina J […]

Piloter i brukermedvirkning

Dette et godt verktøy som gjør kommuner og helseforetak i stand til styrke sine brukere i aktiv medvirkning. En første forutsetning for at brukermedvirkning skal […]

Vellykket samling for prosessledere

Tirsdag 31. mai ble det gjennomført en vellykket samling for prosessledere i Verktøykassa for brukermedvirkning. Samlingen var lagt opp som et dialogmøte, og ble holdt […]

Stor aktivitet i 2011

Det ble forrige uke avholdt styremøte i KBT med gjennomgang av årsberetning for 2010, samt planer og satsingsområder for 2011. KBT ser frem til et […]