Mental Helse

Store forventninger til KBT Midt-Norge

Den 19. og 20. November ble strategiseminaret “Sammen for brukerstyrking og brukermedvirkning” avholdt på på Britannia i Trondheim. Deltakere på seminaret var representanter fra Mental […]

Prosjekter i KBT

Styret vårt, med leder Gustav Gundersen og daglig leder Dagfinn Bjørgen(bildet) i spissen, holdt sitt første møte for høsten den 30. august. Dialogmøter for kommuner […]

Mentorsamarbeid med KIM-Senteret

KIM–Senteret og KBT Midt-Norge samarbeider nå om å utvikle modeller for likemannsarbeid i arbeidstrening. – Helt fra vi sendte søknad om prosjektet, har vi ønsket […]

KBT Midt-Norge blir stiftelse

KBT Midt-Norge har til nå vært prosjektorganisert, men fra 1. januar går vi over til å være stiftelse. Det brukerstyrte senteret Kompetansesenter for brukererfaring og […]

Vellykkede kurs gjennomført

KBT- Midt Norge har nå startet sin satsing på spredning og opplæring i brukermedvirkningsmetoden Verktøykassa. Vi har i periodene 16.- 19. september og 29. september […]