Medforskning

[FULLT] Nytt kurs: brukerinvolvering innen forskning

Har du erfaring med å bruke tjenester innen helse og velferd? Har du noen ganger tenkt at dette har jeg lyst til å forske på? Eller kanskje du bare er nysgjerrig på hva brukerinvolvering i forskning innebærer?

Bruker Elf-kurs 2018 overstått

Bilde: Fra venstre: Erik Hoås, Sissel Smistad, Michelle Eilertsen, Christina Kildal og Elisabeth Asphaug Rauboti.   KBT har nylig avsluttet Bruker Elf-kurs for femte gang. […]

Medforskning og recovery

Dagfinn Bjørgen holder innlegg på samling for erfaringskonsulenter i regi av Erfaringskompetanse. Foto: Anne Lisbeth Odinsen, Erfaringskompetanse. Dagfinn Bjørgen holdt innlegg på samling for erfaringskonsulenter […]

Stor aktivitet i 2011

Det ble forrige uke avholdt styremøte i KBT med gjennomgang av årsberetning for 2010, samt planer og satsingsområder for 2011. KBT ser frem til et […]

Medforskere møttes i Sandefjord

KBT Midt-Norge deltok i februar på medforskersamling i Sandefjord. Denne var en oppfølging av medforskersamlingen KBT selv arrangerte i Trondheim i desember. Nasjonalt senter for […]

Medforskersamling

Et av satsingsområdene til KBT er å bidra til forskningsprosjekter med brukerinvolvering. Som et ledd i dette ble det tatt initiativ til en medforskersamling i […]