Kvalitativ

Samarbeid ved Tiller DPS

Tiller DPS og ACT-teamet har inngått avtale om bruk av erfaringskonsulent fra KBT og felles arbeid for utvikling av brukermedvirkningen. Målsettingen er å bidra til […]