Kommunesektorens Organisasjon (KS)

Innlegg på KS-samling

september var det samling på Værnes for KS-læringsnettverk for gode pasientforløp for psykisk helse og rus voksne. KBT Midt-Norge var til stede på samlingen. Daglig […]