Interreg

Interreg – Tidlig innsats

KBT har sammen med bedriften Braive fått innvilget tilskudd fra Interreg Sverige-Norge til prosjektet “Tidlig innsats”

KBT med i RESENS

Fra venstre: Karl Johan Johansen, Erik Flå, Tina Lihaug Selbæk, Bjørn Bratt, Dagfinn Bjørgen, Johan Veggen, Ingvild M. Kvisle og Ragnhild Fergestad. 12. april 2016 […]