Helse Nord-Trøndelag

Familieambulatoriet i medvind!

Fjor-høstens Bruker Spør Bruker i Familieambulatoriet er nevnt i Stortingsmelding 30 (2011 – 2012) Se Meg! – En helhetlig rusmiddelpolitikk. Familieambulatoriet i Helse Nord-Trøndelag og tilsvarende […]