Helse Midt-Norge

Innvandrer og helse

Rapporten ”Innvandrer og helse” er en oppsummering av tre delprosjekter satt i gang av Mental helse og KBT Midt-Norge. KBT har mottatt tilskudd fra Helse […]

Nytt BSB-prosjekt i gang

KBT hadde i dag, 21. september, oppstart av intervjuer i Bruker Spør Bruker ved Revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital. Dette blir den første BSB-undersøkelsen som gjennomføres ved […]