Haltdalen DPS

Studiebesøk fra NAPHA!

Erfaringskonsulenter i tjenestene og alternativer til tvungent psykisk helsevern var noen av temaene Gaute Strand(bildet) og hans kolleger ville høre om. Med andre ord: NAPHA […]

Haltdalen DPS

KBT Midt-Norge har evaluert tilbudet ved Haltdalen DPS. På initiativ fra arbeidsgruppe innen Helseforetaket St. Olavs og Kommunene i fjellregionen ble Bruker Spør Bruker evalueringen […]