Erfaringskompetanse

Erfaringskonsulentkurs høsten 2020

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT inviterer med dette til kurs om erfaringskonsulentens funksjon i psykisk helse- og rustjenester i Norge. Kurset vil være et […]

Vellykket erfaringskonsulentkurs

og 13. desember var erfaringskonsulenter og fagpersoner fra Oslo, Rogaland, Oppland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag samlet for kurs om erfaringskonsulentens funksjon og rolle.   Dette var […]

Ny satsing på erfaringskonsulenter

I høst iverksetter KBT og Trondheim kommune et prosjekt for å videreutvikle bruken av erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusomsorg. I den anledning utlyser vi […]

Samarbeid ved Tiller DPS

Tiller DPS og ACT-teamet har inngått avtale om bruk av erfaringskonsulent fra KBT og felles arbeid for utvikling av brukermedvirkningen. Målsettingen er å bidra til […]

Stor aktivitet i 2011

Det ble forrige uke avholdt styremøte i KBT med gjennomgang av årsberetning for 2010, samt planer og satsingsområder for 2011. KBT ser frem til et […]

Bruker Spør Bruker på tvers

BSB-materialet er fra 33 prosjekter i kommuner i ulike deler av landet. 1500 brukere har delt sine erfaringer med det kommunalt psykiske helsearbeidet. Nå skal […]