Empowerment

Verktøykassa Høst 2013

KBT vil 3. oktober arrangere Workshop for prosessledere i Verktøykassa på Møre og Romsdal Brukerstyrt Senter i Molde. Dagen vil inneholde tema som: Nettverksbygging og […]

Bra høringsmøte i Steinkjer

Den 25. april hadde vi et vellykket og interessant møte med brukerorganisasjoner i Nord-Trøndelag. Mental Helse i Nord-Trøndelag ved Åge Haukø og Nina J Vesterdal, […]

Prosesslederkurs i Verktøykassa

Prosesslederkurs i Verktøykassa for brukermedvirkning. I november ble høstens prosesslederkurs i Verktøykassa for brukermedvirkning avsluttet i Ålesund. Deltagerne på kurset var fra ulike deler av […]

Piloter i brukermedvirkning

Dette et godt verktøy som gjør kommuner og helseforetak i stand til styrke sine brukere i aktiv medvirkning. En første forutsetning for at brukermedvirkning skal […]

Vellykkede kurs gjennomført

KBT- Midt Norge har nå startet sin satsing på spredning og opplæring i brukermedvirkningsmetoden Verktøykassa. Vi har i periodene 16.- 19. september og 29. september […]

Kurs i Verktøykassa til høsten

Til høsten arrangerer vi kurs for nye prosessledere i Verktøykassa for brukermedvirkning. Formålet med kurset er å lære opp folk med brukererfaring til å selv […]

Kurs i Verktøykassa til høsten

Til høsten arrangerer vi kurs for nye prosessledere i Verktøykassa for brukermedvirkning. Formålet med kurset er å lære opp folk med brukererfaring til å selv […]