Distriktspsykiatrisk senter

Store forventninger til KBT Midt-Norge

Den 19. og 20. November ble strategiseminaret “Sammen for brukerstyrking og brukermedvirkning” avholdt på på Britannia i Trondheim. Deltakere på seminaret var representanter fra Mental […]