Dialogkonferanse

Dialogkonferanse for overvektstilbud

Anne Berit Stubbe(bildet) er prosjektleder for Livstilsendringstilbudet ved Betania Malvik – Jeg forventer at KBTS dialogkonferanse gir mange spennende refleksjoner og diskusjoner rundt det tilbudet […]

Ny Bruker Spør Bruker rapport

Respekt og anerkjennelse for vanskeligheter ved graviditet, når man sliter med rus og psykiske problemer, er en forutsetning for å forebygge større problemer for familier […]

Ny BSB-rapport klar

KBT Midt-Norge har de siste månedene gjennomført en Bruker Spør Bruker-undersøkelse ved Oppfølgingstjenesten Øst- og Midtbyen, og nå foreligger den ferdige rapporten fra undersøkelsen. Oppfølgingstjenesten […]

God dialog i Ålesund

I forbindelse med prosjektet Bruker Spør Bruker i Ålesund kommune ble det arrangert dialogkonferanse mandag 8. februar. Her møttes brukere og ansatte i Ålesund kommunes tjenester knyttet […]