Brukerstyrt plass

Haltdalen DPS

KBT Midt-Norge har evaluert tilbudet ved Haltdalen DPS. På initiativ fra arbeidsgruppe innen Helseforetaket St. Olavs og Kommunene i fjellregionen ble Bruker Spør Bruker evalueringen […]