Brukerperspektiv

Bruker Elf-kurs 2018 overstått

Bilde: Fra venstre: Erik Hoås, Sissel Smistad, Michelle Eilertsen, Christina Kildal og Elisabeth Asphaug Rauboti.   KBT har nylig avsluttet Bruker Elf-kurs for femte gang. […]

Brukerperspektiv i utdanningen?

KBT Midt-Norge starter i høst et samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag om masterstudiet i psykisk helsearbeid. Dagfinn Bjørgen fra KBT, Sissel Alsaker, og Birthe Loa […]

Fokus på Samhandlingsreformen

Daglig leder ved KBT, Dagfinn Bjørgen, skal 4. og 5. mai til Molde for å bidra på et seminar om Samhandlingsreformens konsekvenser for psykisk helsearbeid. […]

Nyskapende teamarbeid

– Betyr det noe at jeg er her? Spør Dag Øyvind ofte teamet om. Han er ansatt som støttemedarbeider i ACT teamet ved Tiller DPS. […]