Brukerinvolvering

WAPR deltagelse fra KBT Midt

KBT Midt Norge var sterkt representert på WAPR konferanse.  Den ene presentasjon omhandlet; Hva erfarer mennesker med alvorlige psykiske lidelser og hva ønsker dem fra […]

KBT Midt-Norge blir stiftelse

KBT Midt-Norge har til nå vært prosjektorganisert, men fra 1. januar går vi over til å være stiftelse. Det brukerstyrte senteret Kompetansesenter for brukererfaring og […]

Medforskersamling

Et av satsingsområdene til KBT er å bidra til forskningsprosjekter med brukerinvolvering. Som et ledd i dette ble det tatt initiativ til en medforskersamling i […]