Bruker Spør Bruker

Bruker Spør Bruker på tvers

BSB-materialet er fra 33 prosjekter i kommuner i ulike deler av landet. 1500 brukere har delt sine erfaringer med det kommunalt psykiske helsearbeidet. Nå skal […]

Institusjonaliseringens utfordringer

KBT Midt-Norges prosjektleder Dagfinn Bjørgen holdt onsdag 16. september foredraget ”Kommunal institusjonalisering” på Erfaringskonferansen. Her satte han søkelyset på de mindre heldige sidene og effektene […]

Bistand til mestring

KBTs rådgivningsprosjekt gir bistand i forbindelse med en rekke forskjellige problemstillinger, men svært mange forteller om problemer i møte med offentlige kontorer og skjemaer. – […]

God dialog i Ålesund

I forbindelse med prosjektet Bruker Spør Bruker i Ålesund kommune ble det arrangert dialogkonferanse mandag 8. februar. Her møttes brukere og ansatte i Ålesund kommunes tjenester knyttet […]