Barnevernet

Brukermedvirkning for barn og unge

Interessert i Bruker Spør Bruker-evaluering, foredrag, kurs, samarbeidsprosjekter eller andre aktiviteter om brukermedvirkning for barn og unge? Vi tilrettelegger etter behov, ta kontakt! Det blir […]