ACT

Erfaringskonsulenter videreført

Styringsgruppen for prosjektet «Erfaringskonsulent i ambulerende team» hadde møte 11. mai. – Trondheim kommune har fått mulighet til å gå inn med prosjektmidler for å […]

Retter blikket utover

I juni i fjor startet Tone Berg og Juni Raak Høiseth(bildet) som erfaringskonsulenter i PART og KBT. – Året som snart har gått har vært […]

Nytt ansikt i KBT

Julie Frigård Storsve(bildet) er vår nye medarbeider i ACT teamet ved Tiller DPS. KBT og St. Olavs Hospital sitt team av erfaringskonsulenter, teller nå 4 […]

Samarbeid om erfaringskonsulenter

2 erfaringskonsulenter i PART og en i ACT teamet ved Tiller skal utvikle nytt prosjekt. f.v: Heidi Westerlund, Arild Carlsen, Kristoffer Lein Staveli, Hans Jacup […]

Styrking av 20 representanter på 1 år!

Verktøykassen for brukermedvirkning gir KBT erfaring med metode som gjør enkeltpersoner og organisasjoner bedre representanter for brukere av psykisk helsetjenester, sier Dagfinn Bjørgen. Nina J […]

Tillit begge veier?

– I tilfeller er Dag Øyvind eneste muligheten vi har til å ha kontakt med noen av pasientene vi ser avviser hjelp. Dette sa ACT […]