Ukategorisert

Bruker Spør Bruker i Stavanger kommune

KBT fikk i 2018 en forespørsel fra Stavanger kommune om å bidra inn i et prosjekt om foreldrestøtte i kommunen kalt “Rask hjelp og riktig støtte i foreldrerollen”.

Besøk fra Canada

15. og 16. april hadde KBT besøk av Gillian Mulvale fra Canada i forbindelse med samarbeidsprosjektet «Canada-Norge – Operasjonalisering av erfaringsdrevet innovasjon gjennom integrasjon av […]