Slider

Kurs

  Kurs for brukere, pårørende, tjenestetilbydere, erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter: Disse kursene bidrar til å styrke brukere, pårørende, helsepersonell, erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter til å yte best […]

Bruker Spør Bruker

KBT har vært regional kompetansebase for Bruker Spør Bruker (BSB) siden 2006. Metoden ble utviklet av Dagfinn Bjørgen og Heidi Westerlund i prosjektet «Kvalitetsforbedring gjennom […]

Medforskning

KBT har solid kompetanse på medforskning. Vi driver hovedsakelig med kvalitativ forskning, og er kompetansebase for den brukerstyrte metoden Bruker Spør Bruker.  Ønsker du bistand […]

Innovasjon

KBT er engasjert i en rekke ulike innovasjons- og tjenesteutviklingsprosjekter innen psykisk helse og rus. Vi ser et tydelig behov for innovasjon i forholdet mellom tjenesteapparatet […]