Ressurser

Recovery

Interessert i foredrag, kurs, samarbeidsprosjekt eller andre aktiviteter om recovery? Vi tilrettelegger etter behov, ta kontakt! Ulike former Recovery skjer der folk er. Prosessen gjennomføres […]

Brukermedvirkning for voksne

Interessert i Bruker Spør Bruker-evaluering, foredrag, kurs, samarbeidsprosjekter eller andre aktiviteter om brukermedvirkning? Vi tilrettelegger etter behov, ta kontakt! Hva handler det om? Pasient- og […]

Brukermedvirkning for barn og unge

Interessert i Bruker Spør Bruker-evaluering, foredrag, kurs, samarbeidsprosjekter eller andre aktiviteter om brukermedvirkning for barn og unge? Vi tilrettelegger etter behov, ta kontakt! Det blir […]