Publikasjoner

Alle publikasjoner

KBT har deltatt i flere forskningsprosjekter, kartlegginger og utgivelser siden oppstarten i 2006. Her finner du en oversikt over våre publikasjoner i norske og internasjonale […]

Bruker Spør Bruker-rapporter

Nedenfor er alle KBTs utgitte Bruker Spør Bruker-rapporter. For en mer utførlig beskrivelse av prosjektene, besøk gjennomførte prosjekter. For mer informasjon om Bruker Spør Bruker-metoden, […]

Bøker og bokkapitler

2019 Askheim, O. P. & Høiseth, J. R. (2019). Medforskerrollen – i spenningsfeltet mellom anerkjennelse, kooptering og “tokenisme”. O. P. Askheim, I. M. Lid, S. […]

Norske tidsskrift

2017 Bjørgen, D., Høiseth, J. R., Johansen, K. J. & Kvisle, I. M. (2017). Behov for profesjonalisering. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 54 (6), 576.   2016 Høiseth, […]

Internasjonale tidsskrift

2019 Mulvale, G., Wilson, F., Jones, S., Green, J., Johansen, K., Arnold, I. og Kates, N. (2019). Integrating mental health peer support in clinical settings: […]