Prosjekter 2020

Bruker Spør Bruker i Stavanger kommune

KBT fikk i 2018 en forespørsel fra Stavanger kommune om å bidra inn i et prosjekt om foreldrestøtte i kommunen kalt “Rask hjelp og riktig støtte i foreldrerollen”.

Interreg – Tidlig innsats

KBT har sammen med bedriften Braive fått innvilget tilskudd fra Interreg Sverige-Norge til prosjektet “Tidlig innsats”