Om KBT

Visjon

Visjon og bakgrunn for KBT

Glimt recoverysenter

GLIMT Recoverysenter er et møtested på Heimdal for mennesker som er over 18 år, som ønsker å være en del av et fellesskap uavhengig av […]

Fagskoleutdanning for erfaringskonsulenter

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) fikk høsten 2019 godkjent en fagskoleutdanning som gir 60 studiepoeng for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid.  Utdanningen er […]

Styret

Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling sitt styre

Omtaler i media

Hvordan øke brukertilfredshet og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenesten? Debattinnlegg i Trønderavisa, 23.9.2020 Spennende webinar med fokus på implementering av musikkterapi, napha.no 13.5.2020 Måtte legge […]

Historikk

Fra prosjekt til nasjonal organisasjon KBT ble opprettet i begynnelsen av 2006 som et prosjekt i opptrappingsplanen for psykisk helse, hvor målet var å støtte […]