Om KBT

Glimt recoverysenter

GLIMT Recoverysenter er et møtested på Heimdal for mennesker som er over 18 år, som ønsker å være en del av et fellesskap uavhengig av […]

Fagskoleutdanning for erfaringskonsulenter

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) fikk høsten 2019 godkjent en fagskoleutdanning som gir 60 studiepoeng for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid.  Utdanningen er […]

Visjon

Vår visjon er: Erfaring og fag i likeverdig dialog for bedre tjenester Vi løfter brukerstemmen   Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling har som mål å […]

Styret

Karl Johan Johansen, styreleder. Gustav Gundersen, nestleder, Mental Helse Trøndelag. Vara: Aud Irene Thoresen. Katie Iren Wikstrøm, styremedlem. Eva Andersson, styremedlem, Landsforeningen for pårørende innen […]

Ressurspersoner

Prosjektgruppa i Min stemme teller Bilde: Prosjektgruppa: Liva Elvira Myrvold Nynes, Christina Kildal, Ellinor Elvrum Evensen og Johanne Bakken Moe. I forbindelse med prosjektet Min […]

Omtaler i media

Retten til å bestemme over eget liv, napha.no, 8.6.2017 Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud – en nasjonal kartlegging, napha.no, 8.6.2017 – Psykologer, tenk recovery!, napha.no, […]

Historikk

Fra prosjekt til nasjonal organisasjon KBT ble opprettet i begynnelsen av 2006 som et prosjekt i opptrappingsplanen for psykisk helse, hvor målet var å støtte […]