Nyheter

Introduksjonsseminar ved Tiller DPS

Ved Tiller DPS tilbys pasienter på venteliste et introduksjonsseminar som skal bidra til å bedre informasjonen og skape større trygghet for nye brukere. KBT Midt-Norge […]

Bistand til mestring

KBTs rådgivningsprosjekt gir bistand i forbindelse med en rekke forskjellige problemstillinger, men svært mange forteller om problemer i møte med offentlige kontorer og skjemaer. – […]

Dialog i Trondheim

– Vi skal fortsette med det vi er gode på og det som virker. Dette sa leder Torbjørg Sandberg, da hun åpnet dialogkonferansen i Bruker […]

Medforskere møttes i Sandefjord

KBT Midt-Norge deltok i februar på medforskersamling i Sandefjord. Denne var en oppfølging av medforskersamlingen KBT selv arrangerte i Trondheim i desember. Nasjonalt senter for […]

God dialog i Ålesund

I forbindelse med prosjektet Bruker Spør Bruker i Ålesund kommune ble det arrangert dialogkonferanse mandag 8. februar. Her møttes brukere og ansatte i Ålesund kommunes tjenester knyttet […]

Medforskersamling

Et av satsingsområdene til KBT er å bidra til forskningsprosjekter med brukerinvolvering. Som et ledd i dette ble det tatt initiativ til en medforskersamling i […]