Nyheter

Vellykket samling for prosessledere

Tirsdag 31. mai ble det gjennomført en vellykket samling for prosessledere i Verktøykassa for brukermedvirkning. Samlingen var lagt opp som et dialogmøte, og ble holdt […]

Dialogmøte om Verktøykassa

Tirsdag 31. mai arrangeres det dialogmøte for prosessledere i Verktøykassa i Trondheim. Verktøykassa for brukermedvirkning er en metode for å styrke brukere av tjenester innen psykisk […]

KBT evaluerer introduksjonskurs

Prosjektleder Mariela Lara og Heidi Westerlund fra KBT er i gang med en evaluering av introduksjonskursene som tilbys pasienter som står på venteliste ved Tiller […]

Oppstart av brukerforum

I løpet av november startes det opp brukerforum basert på metoden Verktøykassa i Trondheim. Verktøykassa er en metode for å styrke brukere av tjenester innen psykisk helse. […]

Samarbeid ved Tiller DPS

Tiller DPS og ACT-teamet har inngått avtale om bruk av erfaringskonsulent fra KBT og felles arbeid for utvikling av brukermedvirkningen. Målsettingen er å bidra til […]

Stor aktivitet i 2011

Det ble forrige uke avholdt styremøte i KBT med gjennomgang av årsberetning for 2010, samt planer og satsingsområder for 2011. KBT ser frem til et […]

Bruker Spør Bruker på tvers

BSB-materialet er fra 33 prosjekter i kommuner i ulike deler av landet. 1500 brukere har delt sine erfaringer med det kommunalt psykiske helsearbeidet. Nå skal […]

Rådgivingsprosjektet legges ned

KBT må dessverre nedlegge rådgivingsprosjektet senteret har drevet de siste årene. Bakgrunnen er manglende finansiering.   Mange har gjennom dette prosjektet fått god hjelp i […]