Nyheter

Stor aktivitet i 2011

Det ble forrige uke avholdt styremøte i KBT med gjennomgang av årsberetning for 2010, samt planer og satsingsområder for 2011. KBT ser frem til et […]

Bruker Spør Bruker på tvers

BSB-materialet er fra 33 prosjekter i kommuner i ulike deler av landet. 1500 brukere har delt sine erfaringer med det kommunalt psykiske helsearbeidet. Nå skal […]

Rådgivingsprosjektet legges ned

KBT må dessverre nedlegge rådgivingsprosjektet senteret har drevet de siste årene. Bakgrunnen er manglende finansiering.   Mange har gjennom dette prosjektet fått god hjelp i […]

Arrangementer på Verdensdagen

Verdensdagen for psykisk helse markeres over hele verden 10. oktober, og i år settes søkelyset på mennesker med psykiske vansker som vil tilbake i arbeid. […]

Institusjonaliseringens utfordringer

KBT Midt-Norges prosjektleder Dagfinn Bjørgen holdt onsdag 16. september foredraget ”Kommunal institusjonalisering” på Erfaringskonferansen. Her satte han søkelyset på de mindre heldige sidene og effektene […]

KBT i sosiale medier

Vi i KBT ønsker å være synlige og til stede der folk er, og du kan derfor følge oss i flere sosiale medier. Vi har i […]