Nyheter

KBT Midt-Norge blir stiftelse

KBT Midt-Norge har til nå vært prosjektorganisert, men fra 1. januar går vi over til å være stiftelse. Det brukerstyrte senteret Kompetansesenter for brukererfaring og […]

Vi deltar på Erfaringskonferansen

Onsdag 15. og torsdag 16. oktober deltar KBT Midt-Norge på Erfaringskonferansen i regi av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Det nasjonale senteret arbeider […]

Vellykkede kurs gjennomført

KBT- Midt Norge har nå startet sin satsing på spredning og opplæring i brukermedvirkningsmetoden Verktøykassa. Vi har i periodene 16.- 19. september og 29. september […]

Nytt BSB-prosjekt i gang

KBT hadde i dag, 21. september, oppstart av intervjuer i Bruker Spør Bruker ved Revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital. Dette blir den første BSB-undersøkelsen som gjennomføres ved […]

Ny koordinator i KBT

Det blir en travel høst for Nina Josteinsdatter Vesterdal. 39 åringen fra Steinkjer har mange jern i ilden. Hun er psykiatrisk sykepleier ved Moholt Helse […]

Fokus på Samhandlingsreformen

Daglig leder ved KBT, Dagfinn Bjørgen, skal 4. og 5. mai til Molde for å bidra på et seminar om Samhandlingsreformens konsekvenser for psykisk helsearbeid. […]