Nyheter

Bli med på gratis forskningskurs

Har du erfaring med å bruke psykisk helse- og/eller rustjenester? Bli med på kurset som gjør deg i stand til å bidra til at de viktige og riktige spørsmålene blir stilt i forskningen.

21. oktober starter en ny runde av kurset Bruker-Elf. Meld deg på nå!

KBT Fagskole – Endelig er vi gang!

Nyetablerte KBT Fagskole startet med undervisningen høsten 2020. Her skal rundt 40 studenter lære om blant annet etikk, recovery og det å være erfaringskonsulent.

Skal evaluere brukeres erfaringer med pakkeforløp

Fra januar 2019 ble det innført pakkeforløp for psykisk helse og rus i spesialhelsetjenesten. Nå jobbes det med en evaluering som skal se nærmere på erfaringene til fagfolk, pasienter, brukere og pårørende.