Nyheter

Trygge foreldre – trygge barn

– Hvordan implementere vellykkede tiltak i Stavanger kommune “Jeg synes ikke alt fungerer som det skal. Jeg har følt meg veldig sånn overlatt til meg […]

Recoverynettverk i Midt-Norge

Hvordan kan vi definere det smertefulle i livet? Torsdag 12.09.2019 var det regional samling for recoverynettverk i Midt-Norge for å sette recovery på dagsorden. Samlingen […]